A KRINNER talajcsavarok legmegfelelőbb típusának meghatározása az  adott alapok kivitelezésénél, kizárólag a szakszerűen elvégzett talajvizsgálat és a DIN 18800-as szabvány függvényében végezhető. A feltüntetett teherbírási adatok középkötött talajviszonyok esetében érvényesek.

A talajcsavarok segítségével elkészített alapok terhelhetőségének határértékeit a mérési adatok és a biztonsági tényező figyelembe vételével határoztuk meg a DIN 1054 és DIN 18800 szabványok értelmében. A mérések végrehajtásához készített alapok talajszinttől mért távolsága egyetlen esetben sem haladta meg az 5 cm távolságot. Az alap kivitelezésénél a KRINNER talajcsavarok pontos típusát és darabszámát az alábbi tényezők figyelembe vételével tudjuk betervezni: az alapul szolgáló talaj minősége, az építmény mérete, tömege és az építményre ható további erők, mint a szél és hó. Bármilyen felmerülő kérdés megválaszolásában, több éves tapasztalattal rendelkező szakembergárda áll minden kedves érdeklődő rendelkezésére. Talajcsavarok alkalmazásával készített alap tervezésénél indokolt számításba venni a kivitelezés esetleges pontatlanságából adódó eltéréséket.  Különös figyelmet igényel az alátámasztási pontok szakszerű meghatározása, ez befolyásolja az egész építmény statikáját .A megengedett legnagyobb eltérések meghatározása: • Az építmény szerkezeti felépítése lehetővé teszi az alapoknál fellépő eltérések kompenzációját.  • Amennyiben a valós eltérés mértéke meghaladja a tervezett  legnagyobb megengedett eltérés értékét, szükséges az épület statikai tulajdonságainak felülvizsgálata. • Figyelembe véve a talaj minőségét, meghatározzuk a talajcsavarok minimális telepítési mélységét. A KRINNER talajcsavarok további tervezése szempontjából fontosnak tekintett műszaki adatokat a www.schraubfundamente.de weboldalon tekintheti meg.

A nem szakszerű módon végrehajtott statikai tervezés hibájából keletkezett kár a vállalkozásunkat nem terheli.

A Krinner talajcsavarok teherbírási vizsgálata a DIN 18800 szabvány szerint és a csavarokra alkalmazott további külső hatások a DIN EN 1537,DIN 4125 és DIN 1054 szabványok alapján készült.

Betonmentes alap bármilyen talajon

gyorsan, egyszerűen, költséghatékonyan, sokoldalúan